About Gallery Image 1
About Gallery Image 2
About Gallery Image 3
About Gallery Image 4

تینوتک

مرکز نوآوری و فناوری تینوتک، پنجره ای رو به افق آینده • تربیت نسل آینده و تلاش برای تحقق رویاهایشان: تینوتک بستر توسعه ارزش آفرینی نوجوانان خلاقی است که باور دارد آینده به دست آنان ساخته خواهد شد. در رویکرد تینوتک دانش آموز؛ نوآور، خلاق و کارآفرینی است که قرار است آینده را بسازد. پس علاوه برآموزش مهارتهای فناورانه، در مسیر رشد و توسعه فردی اش خارج از چارچوب های سنتی، باید بتواند خلاقانه بیندیشد. برای دستیابی به این مهم، مرکز نوآوری تینوتک بستری را فراهم نموده است که در آن دوره های مهارتهای فنی و نرم توسط بهترین مراکز آموزشی، کارشناسان متخصص صنعت فاوای کشور، مشاورین و منتورهای شاخص حوزه کارآفرینی برای رده سنی کودک و نوجوان تدوین و ارائه شود. • تلاش برای ارتقاءآموزش عمومی: برای توانمند سازی دانش آموزانی ارزش آفرین، موثرترین اقدام، تربیت حرفه ای معلمان در این مسیراست. پلتفرم تینوتک در مسیر توسعه؛ راهبری، مدیریت و پیاده سازی بستر برگزاری اولین دوره تربیت مربی کارآفرینی معلمان رسمی آموزش و پرورش را در سراسر کشورفراهم آورده است..
Team Image 1

عیرضا حمیدی

مدیراجرایی
Team Image 2

صائبه سلوکی

بنیانگذار
Team Image 3

آرزو وصله چی

منتور کسب ‌و کار
Team Image 3

فائزه حسینی

مدیر واحد برنامه نویسی کودکان
Team Image 4

نغمه کاطمی

مسول هماهنگی
Team Image 5

شکوه علیزاده

مشاور فرآیندسازی و استراتزی
Team Image 6

کتایون سپهری

مشاورکارآفرینی و کسب و کار
Team Image 8

امیررضا حمیدی

کارشناس فنی
Team Image 7

فرزین کاطمیان

کارشناس دیجیتال مارکتینگ
Team Image 1

فاطمه توکلیان

تینویار